Виза олишдаги кумак

Бизнинг мехмонхонада Сиз киска муддат ичида виза олишдаги кумакни, расмийлаштириш ва руйхатдан утиш каби хизмат турларидан фойдаланишингиз мумкин.
Подробнее

Кушимча хизмат турлари

Бизда Сиз азиз мехмонлар учун тиббий ёрдам, такси чакириш, тозалаш ва ювиш, виза олишдаги кумак, махсулотларни етказиб бериш хизматларидан фойдаланишингиз мумкин.
Подробнее

Спорт хонаси

Спорт хонасиМехмонхона ичида ташриф буюрган мехмонлар учун замонавй спорт анжомлари билан жихозланган спорт майдончаси мавжуд булиб, унда Сиз ...
Подробнее