Электрон харита


Харитани катта куринишда куриш
Ушбу электрон харита сайт фойдаланувчилари учун "Камилла" мехмонхонасининг жугрофик жойлашуви хакидаги маълумотни берибгина колмай, Сизнинг ишингиз ёки хордик чикариш масканларини режалаштириш учун кулай восита сифатида курсатилган. Харитани катталаштириш учун юкори чап бурчакдаги "кушиш" белгисини босинг.